Drenažo planas

Drenažo planas reikalingas jei gruntiniai vandenys yra aukštai, teritorija nelygaus reljefo, dominuoja molingas gruntas ir pan. Teritorija turi būti išlyginama taip, kad lietaus vanduo tekėtų tolyn nuo pastatų, takų ir gėlynų link lietaus šulinių, griovių ir vandens telkinių. Ten kur neįmanoma suformuoti nuolydžių, reikia drenažo plano.